Bestuursadvies

Een inhoudelijk en communicatief sterk klankbord voor de wethouder.

Op zoek naar een interim bestuursadviseur? GRAZI heeft een ruime ervaring in het strategisch, inhoudelijk adviseren van bestuurders. Als inhoudelijk klankbord voor de wethouder leggen wij snel de verbinding in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld en leveren we een flinke bijdrage aan een snelle, scherpe en integrale besluitvorming.

Ervaren bestuursadviseur

Het werken voor gemeentes kent geen geheimen voor ons. Daardoor weten we in korte tijd een stevig netwerk op te bouwen en de verbinding te leggen tussen de verschillende stakeholders. Collega’s binnen de organisatie adviseren we in op samenhang en kwaliteit voor de bestuurder belangrijke dossiers. Flexibel, met een scherpe analytische geest en altijd sturend op resultaat.

Kritisch sparringpartner

We zien toe op de afhandeling van bestuurlijk belangrijke dossiers en coördineren de afstemming tussen de bestuurder, de gemeenteraad en interne en externe partijen. Wij brengen de bestuurder onder andere in zijn/haar rol door:

  • het bewaken en initiëren van door de bestuurder gewenste activiteiten en acties.
  • het adviseren bij urgente kwesties met interne of externe partijen waarbij politieke sensitiviteit een grote rol speelt.
  • het adviseren van de bestuurder en het college over interne en externe trends en ontwikkelingen.

We functioneren als kritisch sparringpartner voor de bestuurder en geven gevraagd en ongevraagd advies. Een goede samenwerking met collega-bestuursadviseurs, de directie, het management en beleidsambtenaren is daarbij essentieel.

Sterk inhoudelijke gesprekspartner

Bestuurders en interne en externe stakeholders waarderen GRAZI om de dossierkennis, flexibiliteit, politiek-bestuurlijke antenne en verbindend vermogen.
Zij hebben aan ons een sterk inhoudelijke gesprekspartner. Effectief netwerken, het leggen van verbindingen en mensen enthousiasmeren, gaat ons op een natuurlijke wijze snel en gemakkelijk af. Kansen en bedreigingen herkennen we snel, waardoor we altijd twee stappen op een situatie vooruitlopen.

Meer weten?

Tijdelijk ondersteuning nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@grazi-overheidsstrategie.nl. Bellen mag ook: 010 – 3071683. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.