Duurzaamheid

Een duurzame toekomst begint vandaag.

Duurzaamheidsopgaves zijn vaak complex. Naast de technische haalbaarheid spelen ook het maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke inpasbaarheid een belangrijke rol. GRAZI heeft een ruime kennis en ervaring in huis om gemeentes succesvol te ondersteunen met hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Het gehele traject

We verzorgen het gehele traject, van strategische beleidsvorming tot implementatie en uitvoering. Dat doen wij met name op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, Transitievisie Warmte, wijkuitvoeringsplan, RES, circulaire gemeente, CO2-monitoring, Global Goals, Fairtrade en duurzaamheidssubsidies. Datadriven proces- en projectmanagement, ontwikkelen van stakeholderanalyses, een stevige (financiële) sturing, co-creatie en het creëren van draagvlak (inwonerparticipatie) horen daarbij.

Met aandacht voor bestuurders

Wij zorgen voor een gedegen proces en een helder beeld van de opgave bij het college en de gemeenteraad. Met veel aandacht voor het politiek-bestuurlijke aspect. Onze plannen zijn haalbaar, onze doelen altijd helder en meetbaar. Waar mogelijk koppelen we de duurzaamheidsopgave aan andere opgaves.

Met aandacht voor de omgeving

We zijn goed in tegengestelde belangen. Bij elke stap in het proces leggen we naast het bestuur vanzelfsprekend de verbinding naar inwoners en lokale, regionale en landelijke stakeholders. Constructief samenwerken is leuk en maakt het krachtenveld alleen maar sterker. En dat heeft ook weer een positieve uitwerking op andere opgaves!

Vragen?

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@grazi-overheidsstrategie.nl of bel naar 010 – 8005326.