Inwonerparticipatie

Participatie is een werkwoord, maak er een gewoonte van.

Gemeentes hechten over het algemeen veel belang aan een sterke sociale cohesie en een goede samenwerking met inwoners en ondernemers. Participatie en communicatie maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Maar waar begin je als je wilt dat inwonerparticipatie echt in het hart van het beleid komt? Succesvolle inwonerparticipatie vereist een andere manier van denken en werken. GRAZI ondersteunt gemeentes met alle interne en externe facetten rondom inwonerparticipatie.

Van visie tot implementatie en uitvoering

Om tot een visie en een eenduidige implementatie en uitvoering te komen, is het belangrijk om structuur aan te brengen. Dat doen wij door middel van een helder werkproces met resultaat-beschrijving. Samen met u zetten we die stip op de horizon. Daarbij staan we telkens stil bij het ‘waarom’, uw doelstellingen en het te behalen resultaat. De organisatie wordt proactief geholpen door een plan van aanpak, werksessies en een goede informatievoorziening. Daarin nemen we vanzelfsprekend ook het college van B&W en de gemeenteraad mee.

Participatie is van de hele organisatie. Dit vraagt om een andere politiek-bestuurlijke en organisatorische houding. Dat betekent continue doen, evalueren en leren.

Maatwerkaanpak per traject

Inwonerparticipatie is maatwerk. Samen met u bekijken we per traject welke aanpak en inzet van middelen tot het beste tot resultaat kunnen leiden én waar de kansen voor vernieuwing liggen. We betrekken alle belanghebbenden actief online en offline bij het proces. Ook degenen die zich niet meteen in eerste instantie aanmelden. Dit betekent dat er naast ‘open’ vormen van participatie (voor iedereen toegankelijk) ook doelgroepgerichte acties worden ingezet. Vanzelfsprekend informeren we de deelnemers over wat er gebeurt met hun bedragen. Samen reflecteren en evalueren we elke stap in het traject.

Contact inwonerparticipatie

Wil je weten wat GRAZI voor jouw gemeente kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@grazi-overheidsstrategie.nl of bel naar 010-3071683.