Sociaal domein

Maatschappelijk resultaat waarmaken.

Het takenpakket van gemeenten in het sociaal domein is breder en complexer geworden. Nieuwe wetten, een complex krachtenveld, meer taken en meer verantwoordelijkheden. Dit vraagt om grote, integrale stappen in de uitwerking van sociale vraagstukken. GRAZI gaat deze uitdaging graag samen met u aan.

Van strategie tot succesvolle implementatie

GRAZI ondersteunt u in het volledige traject. Van strategisch advies tot de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid. Dat doen wij op het gebied van onderwijs, Wmo, jeugdzorg en participatie. Daarbij is veel aandacht voor een andere manier van samenwerken, financieren, uitvoeren, monitoren én besturen. Veel activiteiten in het sociale domein gebeuren immers in samenwerking met andere gemeenten. Dan is het belangrijk dat het college van B&W en de gemeenteraad politieke controle en grip houdt op wat er gebeurt in de verschillende domeinen.

Verbinden vanuit een opgavegerichte benadering

Opgavegericht werken betekent primair dat een organisatie zich verbindt aan maatschappelijke opgaven en daarmee aan de andere partijen die zich rond de opgave begeven. Dit betekent dat het realiseren van een maatschappelijke opgave steeds meer in netwerken gestalte krijgt. GRAZI is een ondernemende netwerkorganisatie bij uitstek. Wij verbinden mensen en organisaties door kennis, ervaring en verrassende combinaties in te zetten voor het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten?

Onze kennis delen wij graag met u! Zeker als dit een verbetering betekent in processen, het beleid en samenwerkingen in het sociaal domein. Stuur een e-mail naar info@grazi-overheidsstrategie.nl of bel naar 010 – 8005326 voor meer informatie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie!