Strategisch advies

Bruggen slaan tussen verschillende belangen.

Het takenpakket van gemeenten is breder en complexer geworden. Nieuwe wetten, een complex krachtenveld, crises, meer taken en meer verantwoordelijkheden. Dit vraagt om grote, integrale stappen in de uitwerking van fysieke en sociale vraagstukken. GRAZI gaat deze uitdaging graag samen met jou aan.

Van strategie tot succesvolle implementatie

Als strategisch adviseurs werken wij aan brede inhoudelijke vraagstukken. Deze vraagstukken zijn vaak complex en belangrijk voor het presteren van de gemeentelijke organisatie. Doordat we volledig zijn aangesloten op de ontwikkelingen in het fysieke en sociale domein slaan we een brug tussen de verschillende opgaven van de gemeente.

Politieke grip

Daarbij is veel aandacht voor een andere manier van samenwerken, financieren, uitvoeren, monitoren én besturen. Veel activiteiten gebeuren immers in samenwerking met andere overheden en organisaties. Dan is het belangrijk dat het college van B&W en de gemeenteraad politieke controle en grip houdt op wat er gebeurt in de verschillende domeinen.

Verbinden vanuit een opgavegerichte benadering

GRAZI Overheidsstrategie - verbindenOpgavegericht werken betekent primair dat een organisatie zich verbindt aan maatschappelijke opgaven en daarmee aan de andere partijen die zich rond de opgave begeven. Dit betekent dat het realiseren van een maatschappelijke opgave steeds meer in netwerken gestalte krijgt. GRAZI is een ondernemende netwerkorganisatie bij uitstek. Wij verbinden mensen en organisaties door kennis, ervaring en verrassende combinaties in te zetten voor het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Samen verbeteren en versterken

Als verbinders pur sang maken wij inzichtelijk hoe er gezamenlijk met inwoners en stakeholders de zogenaamde ‘stip op de horizon’ helder geformuleerd én behaald kan worden. Daarbij is het belangrijk om goed te kijken hoe partijen elkaar kunnen ondersteunen met het behalen van ieders doelstellingen om zo het gezamenlijke doel te realiseren. Een goede interne en externe samenwerking met betrokkenen is daarbij van cruciaal belang.

Integraal en opgavegericht

GRAZI biedt integraal advies in verschillende thema’s. Dat zijn onder andere duurzaamheid, economie en het fysieke domein. De veelzijdigheid van deze thema’s vraagt om een ruime kennis van en ervaring in de verschillende onderwerpen. Wij zijn gedreven en hebben met jaren ervaring in het werken voor gemeentes de juiste expertise om jou naar een succesvol eindresultaat te begeleiden.

Vragen?

Meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@grazi-overheidsstrategie.nl of bel naar 010 – 3071683. Wij informeren je graag over de mogelijkheden voor jouw gemeente.